"40 jaar ervaring bij overheid, bedrijfsleven en universiteit. Die wil ik overbrengen op nieuwe generaties. En daarbij zo nu dan lekker polemiseren met de stadskabouters."

Grondbeleid - een onderhoudsbeurt volstaat

Essaybundel van de Raad voor de financiële verhoudingen, Oktober 2017

"40 jaar ervaring bij overheid, bedrijfsleven en universiteit. Die wil ik overbrengen op nieuwe generaties. En daarbij zo nu dan lekker polemiseren met de stadskabouters."

"40 jaar ervaring bij overheid, bedrijfsleven en universiteit. Die wil ik overbrengen op nieuwe generaties. En daarbij zo nu dan lekker polemiseren met de stadskabouters."

TV-programma ”Huizenjacht” maakt reportage over museum

Het tv-programma Huizenjacht (SBS 6) maakte op 23 december uitgebreid opnamen bij ons thuis. Een vast item in dit populaire programma besteedt aandacht aan mensen die bijzonder wonen. Het aparte bij ons is dat wij een museum ’’aan huis’’ hebben.

Lees meer

Perspectief op binnenstedelijk bouwen?

In de NRC van 1 december 2010 neem ik stelling in de discussie over binnenstedelijk bouwen. In het interview met Bernard Hulsman betoog ik dat de ambitie van Rijksbouwmeester Liesbeth van der Pol (foto) – en veel vakgenoten en politieke bestuurders – om 80% van de woningopgave binnenstedelijk te realiseren onhaalbaar en onbetaalbaar is.

Lees meer

Bezuinigingen op kunst: geen reden voor huilie huilie

De bezuinigingen op de kustsubsidies roept fel debat op. De econoom Pim van Klink legt in de Volkskrant van 29 oktober 2010 uit waarom die bezuinigingen helemaal geen ramp zijn. Sinds 1980 zijn de subsidies voor podiumkust met 100 % toegenomen terwijl het bezoek aan de voorstellingen met maar 38% toenam. Een bezoeker beltaalt nog maar 20 % van het entreekaartje zelf.

Lees meer

Eindhoven, Dutch Design Week

Eindhoven, Dutch Design Week Op 23 oktober 2010 bezocht ik de opening van de Dutch Design Week in Eindhoven , op uitnodiging van het provincie- en gemeentebestuur. Het leuke is dat de jonge ontwerpers hier dingen maken waarvoor ze zelf een afnemer moeten vinden. Dat...

Lees meer

Duurzame gebiedsontwikkeling zonder Cradle to Cradle

De duurzaamheidsfilosofie Cradle to Cradle (C2C) heeft in Nederland bijna godsdienstige proporties aangenomen. Het is voor redelijk eenvoudige producten en productieprocessen een bruikbare benadering. Vandaar dat een bedrijf als Desso er mee uit de voeten kan. De directie nodigde mijn collega dr. Bas van de Griendt (milieumanager van Bouwfonds Ontwikkeling)  en mij uit voor een gesprek nadat wij in de media kritiek op C2C hadden geuit. Kern van de kritiek: oude wijn in nieuwe zakken, in sommige opzichten verouderd, niet breed toepasbaar en geldmakerij met een certificeringstraject

Lees meer

Water en gebiedsontwikkeling

”Hoe integraal kan ons waterveiligheidsbeleid écht zijn?” Bij het verschijnen van het rapport van de commissie-Veerman in 2008 voelde Friso de Zeeuw, directeur Nieuwe Markten van Bouwfonds Ontwikkeling, meteen nattigheid. In een column sprak hij de vrees uit dat het Deltaprogramma toch een sectorale koers zal kiezen. Iedereen zegt dat de plannen voor waterveiligheid onderdeel moeten vormen van integrale gebiedsontwikkeling, schreef hij, maar de ervaring leert dat een sectorale, verkokerde structuur zijn eigen werkelijkheid creëert.

Lees meer

Inspiratie voor vernieuwing omgevingsrecht

De regionale milieudienst van en voor de 16 gemeenten in Rijmond, de DCMR, betrok op 27 april een nieuw kantoor in Schiedam. Ter gelegenheid daarvan organiseerde men een feestelijk symposium onder de titel Inspiratie. Oud-premier Ruud Lubbers en SP-veteraan Remie Poppe behoorden tot de inleiders.

Lees meer

Groei en krimp opnieuw in het nieuws

Groei en krimp opnieuw in het nieuws Het thema groei en krimp van bevolking blijft actueel. Dat komt omdat wij in Nederland nog steeds moeten wennen aan het verschijnsel bevolkingskrimp. Het heeft uiteraard impact op de vraag naar (nieuwe) woningen, winkels, kantoren,...

Lees meer

Armando in Potsdam

Armando woont sinds kort weer in Berlijn. Of juister gezegd: bij Berlijn, in Potsdam.
Armando (1929) behoort tot de belangrijkste na-oorlogse Nederlandse kunstenaars. Hij geniet internationale waardeerdering als beeldend kunstenaar, schrijver, film- en documentairemaker en violist.

Lees meer

DDR-museum weer open

Sind half april 2010 is het DDR-Museum weer open – op afspraak – voor publiek.  Het museum was een half jaar gesloten in verband met een  speciale expositie in de Openbare Bibliotheek  Amsterdam (OBA).

Lees meer