"40 jaar ervaring bij overheid, bedrijfsleven en universiteit. Die wil ik overbrengen op nieuwe generaties. En daarbij hoort een stevig debat. Tegenspraak brengt ons verder."

Nationaliseer Tata Steel

De Volkskrant, 26 mei 2020

Durf meer in het stikstof- en bouw-dossier

Gebiedsontwikkeling.nu, 20 april 2020

Leiderschap in gebiedsontwikkeling

Balance Magazine, 4 januari 2020

Drie misvattingen over woonwensen

Gebiedsontwikkeling.nu, 21 februari 2020

"40 jaar ervaring bij overheid, bedrijfsleven en universiteit. Die wil ik overbrengen op nieuwe generaties. En daarbij hoort een stevig debat. Tegenspraak brengt ons verder."

Nationaliseer Tata Steel

De Volkskrant, 26 mei 2020

Durf meer in het stikstof- en bouw-dossier

Gebiedsontwikkeling.nu, 20 april 2020

Leiderschap in gebiedsontwikkeling

Balance Magazine, 4 januari 2020

Drie misvattingen over woonwensen

Gebiedsontwikkeling.nu, 21 februari 2020

"40 jaar ervaring bij overheid, bedrijfsleven en universiteit. Die wil ik overbrengen op nieuwe generaties. En daarbij hoort een stevig debat. Tegenspraak brengt ons verder."

Nationaliseer Tata Steel

De Volkskrant, 26 mei 2020

Durf meer in het stikstof- en bouw-dossier

Gebiedsontwikkeling.nu, 20 april 2020

Leiderschap in gebiedsontwikkeling

Balance Magazine, 4 januari 2020

Drie misvattingen over woonwensen

Gebiedsontwikkeling.nu, 21 februari 2020

Friso Advies

Onder naam Friso Advies doet Friso de Zeeuw advieswerk. Dat heeft betrekking op de domeinen gebiedsontwikkeling, omgevingsrecht, grondbeleid, vastgoed, woningmarkt, mobiliteit, bestuurlijke organisatie en samenwerking, regionale economische ontwikkeling op deze terreinen.

Video’s en podcasts

Video’s & podcasts met presentaties van en discussies met Friso de Zeeuw op het terrein van gebiedsontwikkeling, ruimtelijke ordening, vastgoed, wonen, omgevingsrecht en economie.

Persoonlijk

Mijn werkzame leven bestaat al jarenlang uit een combinatie van functies en activiteiten. Juist die combinatie van werk, hobby’s en bijhorende netwerken, inspireren en motiveren. Een eigenwijze echtgenote, een aantal vrienden en een stevig relativeringsvermogen maken het leven dragelijk.

Red de Grutto

Als het om weidevogels gaat, heeft Nederland een unieke positie. In ons land liggen hun belangrijkste broedgebieden; je kan het een mainport voor weidevogels noemen. De grutto is onze nationale vogel. Omdat de populatie schrikbarend afneemt, steun ik het Landschap Noord-Holland en het Streekfonds Waterland bij het verbeteren van de leefomstandigheden van deze vogels. Bekijk het filmpje.