"40 jaar ervaring bij overheid, bedrijfsleven en universiteit. Die wil ik overbrengen op nieuwe generaties. En daarbij zo nu dan lekker polemiseren met de stadskabouters."

Grondbeleid - een onderhoudsbeurt volstaat

Essaybundel van de Raad voor de financiële verhoudingen, Oktober 2017

"40 jaar ervaring bij overheid, bedrijfsleven en universiteit. Die wil ik overbrengen op nieuwe generaties. En daarbij zo nu dan lekker polemiseren met de stadskabouters."

"40 jaar ervaring bij overheid, bedrijfsleven en universiteit. Die wil ik overbrengen op nieuwe generaties. En daarbij zo nu dan lekker polemiseren met de stadskabouters."

Nieuws

Persoonlijk

Mijn werkzame leven bestaat al jarenlang uit een combinatie van functies en activiteiten. Juist die combinatie van werk, hobby’s en bijhorende netwerken, inspireren en motiveren. Een eigenwijze echtgenote, een aantal vrienden en een stevig relativeringsvermogen maken het leven dragelijk.

Red de Grutto

Als het om weidevogels gaat, heeft Nederland een unieke positie. In ons land liggen hun belangrijkste broedgebieden; je kan het een mainport voor weidevogels noemen. De grutto is onze nationale vogel. Omdat de populatie schrikbarend afneemt, steun ik het Landschap Noord-Holland en het Streekfonds Waterland bij het verbeteren van de leefomstandigheden van deze vogels. Bekijk het filmpje.

Friso Advies

Onder naam Friso Advies doet Friso de Zeeuw advieswerk. Dat heeft betrekking op de domeinen gebiedsontwikkeling, omgevingsrecht, grondbeleid, vastgoed, woningmarkt, mobiliteit, bestuurlijke organisatie en samenwerking, regionale economische ontwikkeling op deze terreinen. Lees meer »

BPD

Na 18 jaar nam ik op 22 april 2016 afscheid van BPD (Bouwfonds) met een grandioze avond in het Cobra Museum in Amstelveen. Circa 450 mensen gaven gehoor aan de uitnodiging en beleefden een ontspannen programma, onder het motto ‘bier, bitterballen en muziek’. Van deze happening is een samenvattende film gemaakt.

TU Delft

Aan de TU Delft, faculteit Bouwkunde, ben ik parttime praktijkhoogleraar Gebiedsontwikkeling. Ik doe dit anderhalve dag per week sinds 1 augustus 2006. De publiek-private Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling (SKG) steunt mijn leerstoel financieel en inhoudelijk.

Video’s

Het videokanaal van Friso de Zeeuw. Bevat video’s met als thema’s Professioneel (Gebiedsontwikkeling), DDR, Berlijn, Muziek en persoonlijk. Lees meer »

Meezingkoor Waterland & Combo Monnickenwerk

Als liefhebbers van Nederlandstalige liedjes hebben we met een vriendenclub in 1999 het Meezingkoor Waterland opgericht. Daarnaast zijn we in 2013 met Combo Monnickenwerk gestart, met nostalgisch jazz-repertoire.

DDR Museum

Bij ons thuis, in de omgebouwde garage, is het DDR Museum gevestigd. Een DDR-museum in Nederland is uniek. Talrijke voorwerpen, gepresenteerd in 13 vitrines, vertellen over leven, werken en politiek in de DDR.