"40 jaar ervaring bij overheid, bedrijfsleven en universiteit. Die wil ik overbrengen op nieuwe generaties. En daarbij hoort een stevig debat. Tegenspraak brengt ons verder."

Nationaliseer Tata Steel

De Volkskrant, 26 mei 2020

Durf meer in het stikstof- en bouw-dossier

Gebiedsontwikkeling.nu, 20 april 2020

Leiderschap in gebiedsontwikkeling

Balance Magazine, 4 januari 2020

Drie misvattingen over woonwensen

Gebiedsontwikkeling.nu, 21 februari 2020

"40 jaar ervaring bij overheid, bedrijfsleven en universiteit. Die wil ik overbrengen op nieuwe generaties. En daarbij hoort een stevig debat. Tegenspraak brengt ons verder."

Nationaliseer Tata Steel

De Volkskrant, 26 mei 2020

Durf meer in het stikstof- en bouw-dossier

Gebiedsontwikkeling.nu, 20 april 2020

Leiderschap in gebiedsontwikkeling

Balance Magazine, 4 januari 2020

Drie misvattingen over woonwensen

Gebiedsontwikkeling.nu, 21 februari 2020

"40 jaar ervaring bij overheid, bedrijfsleven en universiteit. Die wil ik overbrengen op nieuwe generaties. En daarbij hoort een stevig debat. Tegenspraak brengt ons verder."

Nationaliseer Tata Steel

De Volkskrant, 26 mei 2020

Durf meer in het stikstof- en bouw-dossier

Gebiedsontwikkeling.nu, 20 april 2020

Leiderschap in gebiedsontwikkeling

Balance Magazine, 4 januari 2020

Drie misvattingen over woonwensen

Gebiedsontwikkeling.nu, 21 februari 2020

Persoonlijk

Mijn werkzame leven bestaat al jarenlang uit een combinatie van functies en activiteiten. Het is juist die combinatie van werk, hobby’s en bijhorende netwerken die inspireren en motiveren. Verveling blijft zo op afstand. Een eigenwijze echtgenote, een aantal kritische vrienden en een stevig relativeringsvermogen maken het leven dragelijk.

 

Primair ligt mijn interesse op het vlak van ruimtelijke inrichting en de rol van markt en overheid daarin. Met grondbeleid, omgevingsrecht, regionale ruimtelijke economie, infrastructuur en het behoud van de weidevogelstand hou ik mee eveneens bezig. Verder koester ik actieve belangstelling voor politiek, de geschiedenis van de DDR en Nederlandstalige lichte muziek tot 1960.

 

Een radio interview en een aantal andere geselecteerde interviews geeft hieraan meer reliëf.

Mijn pensioenring is eigenlijk mislukt. Besturen, adviseren, vrijwilligerswerk en publiceren vullen nu een volle werkweek. Ik hou lezingen en neem ik deel aan discussies.
Contact hierover kan men opnemen via 06-51579606 en fdzeeuw@telfort.nl.

Voorop staat de inhoud; managementaspecten horen erbij, maar daar kan ik geen echte passie voor opbrengen. Soms ben ik solist, maar ik weet dat je alleen dingen tot stand kan brengen in samenwerking met anderen. Samenwerking stimuleert, althans met  gedreven, professionele mensen die werklust aan de dag leggen.

 

Ik haat en bestrijd overdreven regelzucht, bureaucratie en controleritis, een verschijnsel dat niet alleen de overheid teistert maar ook (grote) bedrijven, woningcorporaties en universiteiten.

Ook voor holistische kletspraat ben ik allergisch, vooral als die quasi-wetenschappelijk en humorloos wordt uitgeserveerd. Transitieprofessor Jan Rotmans, bijgenaamd de hogepriester van de Kantelkerk, is in dat opzicht mijn favoriet.

Hoe anderen over mij denken en oordelen, is te zien in een reeks korte interviews, geproduceerd bij mijn afscheid van BPD (Bouwfonds) in 2016.

Van 1 april 1998 tot 1 mei 2016 was mijn hoofdfunctie: directeur Nieuwe Markten bij BPD (voorheen: Bouwfonds), de grootste project- en gebiedsontwikkelaar van Nederland, ook actief is in Duitsland (top 3).

Op 22 april 2016 heb ik afscheid genomen, met een geweldige feestelijke avond in het Cobra-Museum in Amstelveen, met 450 genodigden. Waarderende, maar vooral humoristische speeches van minister Stef Blok, burgemeester Mirjam van ’t Veld van Amstelveen en mijn algemeen directeur Walter de Boer. Muziek was er van mijn eigen Combo Monnickenwerk, Harmonie Juliana uit Marken en een nostalgie-disco van Vic van de Reijt. Monnickendams tapbier en bitterballen ontbraken niet. Kijk naar de filmimpressie.

Van 2006 tot 11 oktober 2017 was ik parttime praktijkhoogleraar Gebiedsontwikkeling aan de TU Delft (faculteit Bouwkunde). Met mijn rechterhand ir. Agnes Franzen en een klein, enthousiast team hebben wij de praktijkleerstoel in 12 jaar op- en uitgebouwd. De Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling (SKG), met inmiddels meer dan 30 publieke en private deelnemers, ondersteunt de praktijkleerstoel financieel en inhoudelijk.

Op 15 december 2017  nam ik afscheid met een zgn. uittreerede. Daarna volgden een speeches met waarderende, humoristische en kritische woorden. Met – wederom! – 450 gasten was ook dit een onvergetelijke happening. Nou ja, een afscheid was ook dit weer niet helemaal: het heeft iets van een schijnbeweging, want ik blijf als emeritus hoogleraar verbonden aan de praktijkleersstoel Gebiedsontwikkeling.

Bij mijn afscheid verscheen ook het hand- en studieboek Zo werkt gebiedsontwikkeling. het eerste exemplaar nam gebiedsregisseur Therese Mol in ontvangst.

Zo werkt gebiedsontwikkeling

Eerder was ik gedeputeerde van de provincie Noord-Holland (PvdA), senior adviseur bij Berenschot, wethouder van de gemeente Monnickendam, beleidsadviseur bij de gemeente Amsterdam en jurist bij een stedenbouwkundig bureau.

Sinds 2016 ben ik geen lid meer van PvdA. Afscheid nemen van de partij deed mij – na zo’n lange tijd – pijn. Maar ik moet niets hebben van de  ‘linkse eenheid’ en ‘woke’. De aansluiting met mensen met een praktische opleiding is praktisch verbroken, evenals aandacht voor het bedrijfsleven. Ik ben aanhanger van de middenkoers en dat mis ik nu.

Het valt ook niet te ontkennen dat ik een stukje naar rechts ben opgeschoven. Dit alles staat los van mijn waardering voor allen die zich als volksvertegenwoordiger of politiek bestuurder inzetten voor de publieke zaak.
Omdat ik graag politiek een beetje actief wil zijn, heb ik mij op 1 januari 2021 bij de VVD aangesloten. Tot verbijstering van sommige oude kameraden….Aandacht voor de economie en het bedrijfsleven spreken mij aan. Onder het motto: ‘we moeten de koek eerst groter maken, alvorens we die kunnen verdelen’. Bijkomende argumenten: de VVD heeft oog voor ruimtelijke planning gekregen.

Rest de vraag: waarom eigenlijk een eigen website ? Het is natuurlijk vooral een (milde) vorm van narcisme. Maar daarnaast blijkt het een handige methode om informatie te ordenen en actueel te houden. En het is praktisch om mensen met vragen naar, bij voorbeeld, recent verschenen publicaties door te verwijzen.

 

Meezingkoor Waterland

Als liefhebbers van Nederlandstalige liedjes hebben we met een vriendenclub in 1999 het Meezingkoor Waterland opgericht.
Daarnaast zijn we in 2013 met Combo Monnickenwerk gestart, met nostalgisch jazz-repertoire.