"40 jaar ervaring bij overheid, bedrijfsleven en universiteit. Die wil ik overbrengen op nieuwe generaties. En daarbij zo nu dan lekker polemiseren met de stadskabouters."

Grondbeleid - een onderhoudsbeurt volstaat

Essaybundel van de Raad voor de financiële verhoudingen, Oktober 2017

"40 jaar ervaring bij overheid, bedrijfsleven en universiteit. Die wil ik overbrengen op nieuwe generaties. En daarbij zo nu dan lekker polemiseren met de stadskabouters."

"40 jaar ervaring bij overheid, bedrijfsleven en universiteit. Die wil ik overbrengen op nieuwe generaties. En daarbij zo nu dan lekker polemiseren met de stadskabouters."

CV, korte bio en foto’s

em. prof. mr. W.C.T.F. de Zeeuw (Friso)
geboren 11 januari 1952 te Rotterdam
gehuwd met Thea Grijsen
woonplaats: Bereklauw 10,
1141 KM Monnickendam

fdzeeuw@telfort.nl
tel. 06-51579606
website: www.frisodezeeuw.nl

Activiteiten en Functies:
• Adviespraktijk Friso Advies: strategisch advies m.b.t. gebiedsontwikkeling, omgevingsrecht,
  regionale economie, bestuurlijke organisatie en governance, grondbeleid, mobiliteit
  en ruimtelijke ordening
• Voorzitter Economisch Forum Holland boven Amsterdam
Lid Raad van Commissarissen Kennemer Wonen
• Voorzitter Stichting DDR-Collectie (DDR-Museum)
• Emeritus hoogleraar Gebiedsontwikkeling, TU Delft
• Lid (‘versneller’) Stuurgroep Amsterdam Wetlands
• Lid bestuur Stichting Leergang Intensief Meervoudig Ruimtegebruik
• Lid Expertteam Woningbouw (Ministerie BZK) en Proeftuinen Omgevingswet
• Voorzitter Redactieraad digitaal platform www.gebiedsontwikkeling.nu
• Lid Raad van Toezicht Connekt, innovatienetwerk voor mobiliteit
• Lid Raad van Advies Master City Developer-opleiding
• Lid jury Ien Dales Integriteitsprijs
• Lid Stuurgroep Amsterdam Wetlands
• Ambassadeur Streekfonds Waterland
• Voorzitter Stichting Etersheimerbraak
• Ceremonieel voorzitter Meezingkoor Waterland


Loopbaan:

sedert 2016 zelfstandige adviespraktijk: Friso Advies
2006-2017 Praktijkhoogleraar Gebiedsontwikkeling TU Delft
1998-2016 Directeur Nieuwe Markten BPD (Bouwfonds)
2001-2005 Voorzitter Raad voor Verkeer & Waterstaat (nevenfunctie)
1993-1998 Lid Gedeputeerde Staten van Noord-Holland (PvdA)
1987 -1993 Senior organisatie-adviseur Berenschot te Utrecht
1980–1987 Wethouder van de gemeente Monnickendam (PvdA)
1984–1987 Beleidsmedewerker gemeentesecretarie van Amsterdam
1979–1984 Beleidsmedewerker bij het Projectbureau Binnengemeentelijke Decentralisatie van de gemeente Amsterdam
1976–1979 (Juridisch) adviseur bij stedenbouwkundig bureau Zandvoort b.v.
1976

Doctoraal Nederlands recht aan de Vrije Universiteit; specialisatie staats- en bestuursrecht;
gymnasium ß

Korte Biografie

Friso de Zeeuw heeft een veelkleurige en langjarige ervaring als professional. Werkvelden zijn openbaar bestuur, gebiedsontwikkeling, omgevingsrecht, ruimtelijke economie, mobiliteit, woningmarkt, grondbeleid en vastgoed.

Na zijn universitaire juridische opleiding aan de Vrije Universiteit, was hij wethouder van de gemeente Monnickendam en gedeputeerde van de provincie Noord-Holland. Daarnaast was hij beleidsadviseur (bij de gemeente Amsterdam) en organisatieadviseur (bij Berenschot). Van 1998 tot 1 mei 2016 was hij directeur Nieuwe Markten bij BPD (voorheen Bouwfonds Ontwikkeling), de grootste projectontwikkelaar van Nederland.

Van 2006 tot 11 oktober 2017 was De Zeeuw parttime praktijkhoogleraar Gebiedsontwikkeling aan de TU Delft. Als emeritus hoogleraar is hij nog steeds aan de TU Delft verbonden. Sinds 2016 oefent hij een zelfstandige adviespraktijk uit (Friso Advies).

Kennisvelden en competenties

Friso bundelt kennis en ervaring vanuit verschillende invalshoeken: publiek, privaat en wetenschap (een combinatie die niet veel voorkomt). Hij staat bekend om zijn scherpe analyses en gepeperde stellingnames over gebiedsontwikkeling, ruimtelijke ordening, woningmarkt, grondbeleid, omgevingsrecht en bestuurlijke organisatie. Zijn relativerende humor maakt ook de stevigste stellingnames verteerbaar, uitzonderingen daargelaten.

De Zeeuw publiceert regelmatig over tal van onderwerpen, adviseert overheden en bedrijven, houdt regelmatig voordrachten als gastpreker, treedt op als voorzitter en neemt deel aan podiumdiscussies.

Hij bekleedt een tiental bestuursfuncties van maatschappelijke organisaties. Friso beheert het enige DDR-Museum in Nederland en is als drummer te horen in het Meezingkoor Waterland en in Combo Monnickenwerk (alleen eenvoudige nummers).

Downloadfoto’s
Deze foto’s zijn vrij te gebruiken voor publicaties. Graag met naamsvermelding van de fotograaf: Marcel Krijger
_MKF1536_thumb
Download: MKF1536.jpg (8,8 MB)
_MKF1689_thumb
Download: MKF1689.jpg (9,2 MB)
foto20_thumb
Download: MKF1676.jpg (8,5 MB)