CV, korte bio en foto’s

em. prof. mr. W.C.T.F. de Zeeuw (Friso)
geboren 11 januari 1952 te Rotterdam
gehuwd met Thea Grijsen
woonplaats: Bereklauw 10, 1141 KM Monnickendam
fdzeeuw@telfort.nl
tel. 06-51579606 website: www.frisodezeeuw.nl

Activiteiten en Functies:
• Adviespraktijk ‘Friso Advies’: strategisch advies mbt gebiedsontwikkeling, omgevingsrecht, regionale economie, sturing en governance, grondbeleid en ruimtelijke ordening
• Emeritus hoogleraar Gebiedsontwikkeling, TU Delft
Voorzitter Raad van Commissarissen Movares
• Lid bestuur Stichting Leergang Intensief Meervoudig Ruimtegebruik
• Ambassadeur Omgevingswet (Ministerie BZK) 
• Voorzitter van het Actieteam ‘Proeftuinen Omgevingswet’  
• Voorzitter Actieteam ‘Ontslakken gebiedsontwikkeling’
• Ambassadeur Expertteam ‘Versnellen’ (Ministerie BZK)
• Lid Raad van Toezicht Connekt, innovatienetwerk voor mobiliteit
• Lid Raad van Advies ‘Master City Developer’-opleiding
• Lid jury Ien Dales Integriteitsprijs
• Ambassadeur Streekfonds Waterland
• Voorzitter Stichting DDR-Collectie (DDR-Museum)
• Ceremonieel voorzitter Meezingkoor Waterland

Loopbaan:

sedert 2016 Friso Advies
2006-2017 Praktijkhoogleraar Gebiedsontwikkeling TU Delft
1998-2016 Directeur Nieuwe Markten BPD (Bouwfonds)
2001-2005 Voorzitter Raad voor Verkeer & Waterstaat (nevenfunctie)
1993-1998 Lid Gedeputeerde Staten van Noord-Holland (PvdA)
1987 -1993 Senior organisatie-adviseur Berenschot te Utrecht
1980–1987 Wethouder van de gemeente Monnickendam (PvdA)
1984–1987 Beleidsmedewerker gemeentesecretarie van Amsterdam
1979–1984 Beleidsmedewerker bij het Projectbureau Binnengemeentelijke Decentralisatie van de gemeente Amsterdam
1976–1979 (Juridisch) adviseur bij stedenbouwkundig bureau Zandvoort b.v.
1976 Doctoraal Nederlands recht aan de Vrije Universiteit; specialisatie staats- en bestuursrecht;
Gymnasium ß


Korte Biografie
Friso de Zeeuw heeft een veelkleurige en langjarige ervaring als professional. Zij werkvelden zijn openbaar bestuur, gebiedsontwikkeling, omgevingsrecht, ruimtelijke economie, mobiliteit, woningmarkt, grondbeleid en vastgoed.

Na zijn universitaire juridische opleiding aan de Vrije Universiteit, was hij wethouder van de gemeente Monnickendam en gedeputeerde van de provincie Noord-Holland. Daarnaast was hij beleidsadviseur (bij de gemeente Amsterdam) en organisatieadviseur (bij Berenschot). Van 1998 tot 1 mei 2016 was hij directeur Nieuwe Markten bij BPD (voorheen Bouwfonds Ontwikkeling), de grootste projectontwikkelaar van Nederland.
Van 2006 tot 11 oktober 2017 was De Zeeuw parttime praktijkhoogleraar Gebiedsontwikkeling aan de TU Delft. Als emeritus hoogleraar is hij nog steeds aan de TU Delft verbonden.

Friso bundelt kennis en ervaring vanuit verschillende invalshoeken: publiek, privaat en wetenschap (een combinatie die niet veel voorkomt). Hij staat bekend om zijn scherpe analyses en gepeperde stellingnames over gebiedsontwikkeling, ruimtelijke ordening, woningmarkt, grondbeleid, omgevingsrecht en bestuurlijke organisatie. Zijn relativerende humor maakt ook de stevigste stellingnames verteerbaar, uitzonderingen daargelaten.
De Zeeuw publiceert regelmatig over tal van onderwerpen, adviseert overheden en bedrijven, houdt regelmatig voordrachten, treedt op als voorzitter en neemt deel aan podiumdiscussies.

Hij bekleedt een tiental bestuursfuncties en commissariaten. Friso beheert het enige DDR-Museum in Nederland en is als drummer te horen in het Meezingkoor Waterland en in Combo Monnickenwerk (alleen eenvoudige nummers).

Downloadfoto’s 
Deze foto’s zijn vrij te gebruiken voor publicaties. Graag met naamsvermelding van de fotograaf: Marcel Krijger

_MKF1536_thumb
Download: MKF1536.jpg (8,8 MB)
_MKF1689_thumb
Download: MKF1689.jpg (9,2 MB)
foto20_thumb
Download: MKF1676.jpg (8,5 MB)