"40 jaar ervaring bij overheid, bedrijfsleven en universiteit. Die wil ik overbrengen op nieuwe generaties. En daarbij hoort een stevig debat. Tegenspraak brengt ons verder."

Nationaliseer Tata Steel

De Volkskrant, 26 mei 2020

Durf meer in het stikstof- en bouw-dossier

Gebiedsontwikkeling.nu, 20 april 2020

Leiderschap in gebiedsontwikkeling

Balance Magazine, 4 januari 2020

Drie misvattingen over woonwensen

Gebiedsontwikkeling.nu, 21 februari 2020

"40 jaar ervaring bij overheid, bedrijfsleven en universiteit. Die wil ik overbrengen op nieuwe generaties. En daarbij hoort een stevig debat. Tegenspraak brengt ons verder."

Nationaliseer Tata Steel

De Volkskrant, 26 mei 2020

Durf meer in het stikstof- en bouw-dossier

Gebiedsontwikkeling.nu, 20 april 2020

Leiderschap in gebiedsontwikkeling

Balance Magazine, 4 januari 2020

Drie misvattingen over woonwensen

Gebiedsontwikkeling.nu, 21 februari 2020

"40 jaar ervaring bij overheid, bedrijfsleven en universiteit. Die wil ik overbrengen op nieuwe generaties. En daarbij hoort een stevig debat. Tegenspraak brengt ons verder."

Nationaliseer Tata Steel

De Volkskrant, 26 mei 2020

Durf meer in het stikstof- en bouw-dossier

Gebiedsontwikkeling.nu, 20 april 2020

Leiderschap in gebiedsontwikkeling

Balance Magazine, 4 januari 2020

Drie misvattingen over woonwensen

Gebiedsontwikkeling.nu, 21 februari 2020

Friso Advies

Onder naam Friso Advies doet Friso de Zeeuw advieswerk.

Dat heeft betrekking op de domeinen gebiedsontwikkeling, omgevingsrecht, grondbeleid, vastgoed, woningmarkt, mobiliteit, bestuurlijke organisatie en samenwerking, regionale economische ontwikkeling.

De Zeeuw geeft adviezen over – vaak controversiële – kwesties, bijvoorbeeld concrete gebiedsontwikkelingen, grondbeleid, woningmarkt in relatie tot ruimtelijke planning, de verhouding tussen gemeenten en provincie in de Omgevingswet, de governance van de Nota Ruimte, gemeentelijke herindeling en samenwerking en complexe lokale ruimtelijke ordeningskwesties.

Hij opereert zowel solo als in teamverband met andere adviseurs of onderzoekers of in commissieverband.

Vanuit Friso Advies houdt hij lezingen op symposia, zit conferenties voor en neemt deel aan forumdiscussies en workshops. Hij doet second opinions en fungeert als klankbord. Tot zijn opdrachtgevers behoren de ministeries van BZK en I&W, de koepels VNG en IPO, afzonderlijke bedrijven, gemeenten en provincies en ook de brancheorganisaties Neprom, NVB en VNO/NCW.

Sinds 1995 maakt De Zeeuw deel uit van raden van commissarissen van energiebedrijven, waterbedrijven, afvalbedrijven en adviesbureaus. Daarnaast maakte en maakt hij deel uit van besturen en raden van toezicht van instellingen op het terrein van sociale huisvesting, bouw, erfgoed, onderzoek en hoger onderwijs.

Friso de Zeeuw: ‘Ik ben in de bevoorrechte positie dat ik selectief kan zijn in het aannemen van opdrachten. Alleen opdrachten waar ik aardigheid in heb en die de opdrachtgever vermoedelijk echt verder helpen, komen in aanmerking. Selecties, aanbestedingen en offertetrajecten laat ik graag aan anderen over.’