"40 jaar ervaring bij overheid, bedrijfsleven en universiteit. Die wil ik overbrengen op nieuwe generaties. En daarbij hoort een stevig debat. Tegenspraak brengt ons verder."

Nationaliseer Tata Steel

De Volkskrant, 26 mei 2020

Durf meer in het stikstof- en bouw-dossier

Gebiedsontwikkeling.nu, 20 april 2020

Leiderschap in gebiedsontwikkeling

Balance Magazine, 4 januari 2020

Drie misvattingen over woonwensen

Gebiedsontwikkeling.nu, 21 februari 2020

"40 jaar ervaring bij overheid, bedrijfsleven en universiteit. Die wil ik overbrengen op nieuwe generaties. En daarbij hoort een stevig debat. Tegenspraak brengt ons verder."

Nationaliseer Tata Steel

De Volkskrant, 26 mei 2020

Durf meer in het stikstof- en bouw-dossier

Gebiedsontwikkeling.nu, 20 april 2020

Leiderschap in gebiedsontwikkeling

Balance Magazine, 4 januari 2020

Drie misvattingen over woonwensen

Gebiedsontwikkeling.nu, 21 februari 2020

"40 jaar ervaring bij overheid, bedrijfsleven en universiteit. Die wil ik overbrengen op nieuwe generaties. En daarbij hoort een stevig debat. Tegenspraak brengt ons verder."

Nationaliseer Tata Steel

De Volkskrant, 26 mei 2020

Durf meer in het stikstof- en bouw-dossier

Gebiedsontwikkeling.nu, 20 april 2020

Leiderschap in gebiedsontwikkeling

Balance Magazine, 4 januari 2020

Drie misvattingen over woonwensen

Gebiedsontwikkeling.nu, 21 februari 2020

TU Delft

Van 2006 tot 11 oktober 2017 was ik de eerste praktijkhoogleraar Gebiedsontwikkeling aan de TU Delft (faculteit Bouwkunde). Met mijn rechterhand ir. Agnes Franzen en een klein, enthousiast team hebben wij de praktijkleerstoel in 12 jaar op- en uitgebouwd.
Op 15 december 2017  nam ik afscheid met een zgn. uittreerede. Daarna volgden een speeches met waarderende, humoristische en kritische woorden. Met 450 gasten was ook dit een onvergetelijke happening. Nou ja, een afscheid was ook dit weer niet helemaal: het heeft iets van een schijnbeweging, want ik blijf als emeritus hoogleraar verbonden aan de praktijkleersstoel Gebiedsontwikkeling.

Bij mijn afscheid verscheen ook het hand- en studieboek Zo werkt gebiedsontwikkeling. het eerste exemplaar nam gebiedsregisseur Therese Mol in ontvangst.

”Goed opdrachtgeverschap bij gebiedsontwikkeling” staat centraal in de leeropdracht van de Praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling . De focus in onderwijs, onderzoek en maatschappelijke activiteiten richt zich op samenwerking tussen overheid, marktpartijen en maatschappelijke organisaties. Als tweede accent geldt ”duurzame gebiedsontwikkeling en marktkwaliteit”.

Een kleine ploeg medewerkers vormt de kern van de praktijkleerstoel. Die basis voorkomt dat de parttime praktijkhoogleraar als ‘verdwaald figuur’ zo nu en dan even in- en uitvliegt op de universiteit, zoals het veel bijzonder hoogleraren vergaat.
Ons team staat onder leiding van universitair hoofddocent ir. Agnes Franzen  (tweede van links op de foto) en ir. Mirela Milosevic (programmamanager en teamleider; derde van rechts op de foto). Dankzij hun tomeloze inzet kunnen wij bovenmatig presteren en produceren. Met een prijs-kwaliteit verhouding die voor de universitaire wereld uitzonderlijk is.

Wij hebben eind 2010 het digitale platform voor het vakgebied gebiedsontwikkeling gelanceerd:www.gebiedsontwikkeling.nu. Met ca. 10.000 unieke bezoekers per maand is dit platform toonaangevend.

De praktijkleerstoel wordt inhoudelijk en financiëel ondersteund door de Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling (SKG) met inmiddels meer dan 30 bedrijven, provincies en gemeenten en de Kring van Adviseurs waaraan een zestal adviesbureaus zijn verbonden.

Voor recente publicaties van mijn hand over gebiedsontwikkeling en aanverwante onderwerpen, ga naar publicaties.