"40 jaar ervaring bij overheid, bedrijfsleven en universiteit. Die wil ik overbrengen op nieuwe generaties. En daarbij hoort een stevig debat. Tegenspraak brengt ons verder."

Nationaliseer Tata Steel

De Volkskrant, 26 mei 2020

Durf meer in het stikstof- en bouw-dossier

Gebiedsontwikkeling.nu, 20 april 2020

Leiderschap in gebiedsontwikkeling

Balance Magazine, 4 januari 2020

Drie misvattingen over woonwensen

Gebiedsontwikkeling.nu, 21 februari 2020

"40 jaar ervaring bij overheid, bedrijfsleven en universiteit. Die wil ik overbrengen op nieuwe generaties. En daarbij hoort een stevig debat. Tegenspraak brengt ons verder."

Nationaliseer Tata Steel

De Volkskrant, 26 mei 2020

Durf meer in het stikstof- en bouw-dossier

Gebiedsontwikkeling.nu, 20 april 2020

Leiderschap in gebiedsontwikkeling

Balance Magazine, 4 januari 2020

Drie misvattingen over woonwensen

Gebiedsontwikkeling.nu, 21 februari 2020

"40 jaar ervaring bij overheid, bedrijfsleven en universiteit. Die wil ik overbrengen op nieuwe generaties. En daarbij hoort een stevig debat. Tegenspraak brengt ons verder."

Nationaliseer Tata Steel

De Volkskrant, 26 mei 2020

Durf meer in het stikstof- en bouw-dossier

Gebiedsontwikkeling.nu, 20 april 2020

Leiderschap in gebiedsontwikkeling

Balance Magazine, 4 januari 2020

Drie misvattingen over woonwensen

Gebiedsontwikkeling.nu, 21 februari 2020

‘Pak de regierol!’ Maar hoe dan?

4 juli 2020

In deze publicatie schetsen de hoogleraren Gebiedsontwikkeling Friso de Zeeuw en Co Verdaas een handelingsperspectief voor de aanpak van de grote ruimtelijke opgaven in Nederland. Die opgaven zijn dermate groot én ingewikkeld, dat volgens De Zeeuw en Verdaas een andere manier van sturen noodzakelijk is. Bijna iedereen roept dat de rijksoverheid de ‘regierol moet pakken’, maar niemand zegt hoe dat moet. De uitvoering van de Nationale Omgevingsvisie (Novi) vinden zij op dit moment een onsamenhangend rommeltje.

Lees hier de publicatie. 
Het is gratis.

De woningbouwopgave, de energietransitie, mobiliteit, de toekomst van het landelijk gebied, duurzame economische groei en klimaatadaptatie vragen om een minder decentrale en vrijblijvende aanpak dan nu nog het geval is. De rijksoverheid moeten de kaders en de inhoudelijke hoofdlijnen neerzetten en daarvoor bestuurlijke, wettelijke en financiële instrumenten gebruiken. De uitwerking en concretisering vindt plaats in Regionale InvesteringsAgenda’s (RIA’s). De hoogleraren pleiten voor samenhang in de sectorale programma’s, voor koppeling van planen aan investeringen en voor koppeling van publieke met private investeringen. Het Rijk moet knopen kunnen doorhakken als partijen in de regio in het polderproces uiteindelijk niet tot overeenstemming komen.

De Zeeuw en Verdaas geven met hun publicatie Nieuw sturingsconcept voor de inrichting van Nederland. Na Wild West en sciencefiction op zoek naar de juist film een serieuze aanzet voor een concrete uitvoeringsstrategie. Simpel gezegd: hoe kunnen de grote nationale opgaven op tijd en met kwaliteit omgezet worden in concrete gebiedsontwikkelingen?

Minister Kajsa Ollongren heeft het meesterwerkje op 2 juli in ontvangt genomen. Zij zei graag in gesprek te gaan met de opstellers. “Ik ga dit eerst lezen’’.