"40 jaar ervaring bij overheid, bedrijfsleven en universiteit. Die wil ik overbrengen op nieuwe generaties. En daarbij hoort een stevig debat. Tegenspraak brengt ons verder."

Nationaliseer Tata Steel

De Volkskrant, 26 mei 2020

Durf meer in het stikstof- en bouw-dossier

Gebiedsontwikkeling.nu, 20 april 2020

Leiderschap in gebiedsontwikkeling

Balance Magazine, 4 januari 2020

Drie misvattingen over woonwensen

Gebiedsontwikkeling.nu, 21 februari 2020

"40 jaar ervaring bij overheid, bedrijfsleven en universiteit. Die wil ik overbrengen op nieuwe generaties. En daarbij hoort een stevig debat. Tegenspraak brengt ons verder."

Nationaliseer Tata Steel

De Volkskrant, 26 mei 2020

Durf meer in het stikstof- en bouw-dossier

Gebiedsontwikkeling.nu, 20 april 2020

Leiderschap in gebiedsontwikkeling

Balance Magazine, 4 januari 2020

Drie misvattingen over woonwensen

Gebiedsontwikkeling.nu, 21 februari 2020

"40 jaar ervaring bij overheid, bedrijfsleven en universiteit. Die wil ik overbrengen op nieuwe generaties. En daarbij hoort een stevig debat. Tegenspraak brengt ons verder."

Nationaliseer Tata Steel

De Volkskrant, 26 mei 2020

Durf meer in het stikstof- en bouw-dossier

Gebiedsontwikkeling.nu, 20 april 2020

Leiderschap in gebiedsontwikkeling

Balance Magazine, 4 januari 2020

Drie misvattingen over woonwensen

Gebiedsontwikkeling.nu, 21 februari 2020

Handreiking Gebiedsontwikkeling gelanceerd

21 februari 2011

Minister Melanie Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu nam uit mijn handen op 17  februari 2011 het eerst exemplaar in ontvangt van de Handreiking Gebiedsontwikkeling in een andere realiteit. Wat nu te doen?
2 (kl).2
De crisis heeft de wereld van gebiedsontwikkeling en vastgoed midscheeps geraakt. De handreiking is volgens de minister daarom bijzonder welkom. Gemeenten, projectontwikkelaars en corporaties hebben een harde landing gemaakt. Schultz van Haegen: ’’Het roer moet om, met een andere aanpak van de ruimtelijke ordening, waarin we praktische stappen vooruit zetten.’’Zij heeft geen behoefte aan weidse vergezichten.Volgens de minister moeten we de wensen van eindgebruikers als uitgangspunt nemen, vertrouwen op de eigen kracht van regio’s, zorgen dat we nieuwe combinaties maken en vooral: zorgen dat Nederland ‘van de handrem’ gaat, door regels en procedures drastisch te vereenvoudigen.

De overhandiging van de handreiking vond plaats tijdens een praktijkcongres over dit thema, in Stadion Galgenwaard te Utrecht. Wij hebben er een kort filmje van laten maken. De publicatie bevat handreikingen voor de praktijk om gebiedsontwikkelingen vlot te trekken. 

In een toelichting op de Handreiking stelde ik dat de economie de verwaarloosde discipline was op alle schaalniveaus van ruimtelijke planning en investeringen. We moeten bij voorbeeld onderscheid benadrukken tussen economische groeiregio s, stabiele en krimpgebieden, in plaats van negeren: go with the flow. We moeten preciezer doen wat eindgebruikers willen in plaats van allerlei beleidswensen op elkaar stapelen. Marktpartijen kunnen en moeten nu waarmaken wat ze allemaal zeggen te kunnen. Plankosten moeten we halveren, evenals de proceduretijd (nu: 7 tot 15 jaar voor een binnenstedelijk plan). Speur naar opbrengstverhogingen. Afboeken op gronden; verlagen van grond-uitgifteprijzen (minus 20 %) en radicaal stoppen met de sinterklaasplanning zijn urgente acties. Een open houding van partijen bij weerbarstige heronderhandeling over vastgelopen plannen. Lokaal én regionaal prioriteiten stellen; dat geeft investeerders, financiers en beleggers vertrouwen.
De volledige Handreiking is hier te vinden evenals het tien-punten-actieplan, alsook de speech van Melanie Schultz.     


.