"40 jaar ervaring bij overheid, bedrijfsleven en universiteit. Die wil ik overbrengen op nieuwe generaties. En daarbij zo nu dan lekker polemiseren met de stadskabouters."

Grondbeleid - een onderhoudsbeurt volstaat

Essaybundel van de Raad voor de financiële verhoudingen, Oktober 2017

"40 jaar ervaring bij overheid, bedrijfsleven en universiteit. Die wil ik overbrengen op nieuwe generaties. En daarbij zo nu dan lekker polemiseren met de stadskabouters."

"40 jaar ervaring bij overheid, bedrijfsleven en universiteit. Die wil ik overbrengen op nieuwe generaties. En daarbij zo nu dan lekker polemiseren met de stadskabouters."

Perspectief op binnenstedelijk bouwen?

4 december 2010

In de NRC van 1 december 2010 neem ik stelling in de discussie over binnenstedelijk bouwen. In het interview met Bernard Hulsman betoog ik dat de ambitie van Rijksbouwmeester Liesbeth van der Pol (foto) – en veel vakgenoten en politieke bestuurders – om 80% van de woningopgave binnenstedelijk te realiseren onhaalbaar en onbetaalbaar is.

De praktijk van de afgelopen jaren is het aandeel binnenstedelijk circa 40 % (netto toevoeging aan de woningvoorraad). Waarschijnlijk blijft dit percentage min of meer gehandhaafd in de komende tijd. Daarbij moeten we veel nauwkeuriger inspelen op de wensen van kopers en huurders. Parkhaven (foto) in Utrecht is een voorbeeld hoe dat kan. Zo kunnen we ook gezinnen binnen de stad houden.
Dat bouwen buiten het bestaand stedelijk gebied per defintie leidt tot verrommeling is onjuist. Integendeel, met een goed (landschaps)ontwerp kan de ruimtelijke kwaliteit er op vooruit gaan. Lees het artikel.

c58972996f680455e2e10238dcc0a372