"40 jaar ervaring bij overheid, bedrijfsleven en universiteit. Die wil ik overbrengen op nieuwe generaties. En daarbij zo nu dan lekker polemiseren met de stadskabouters."

Grondbeleid - een onderhoudsbeurt volstaat

Essaybundel van de Raad voor de financiële verhoudingen, Oktober 2017

"40 jaar ervaring bij overheid, bedrijfsleven en universiteit. Die wil ik overbrengen op nieuwe generaties. En daarbij zo nu dan lekker polemiseren met de stadskabouters."

"40 jaar ervaring bij overheid, bedrijfsleven en universiteit. Die wil ik overbrengen op nieuwe generaties. En daarbij zo nu dan lekker polemiseren met de stadskabouters."

Klooiwerk van €15 miljoen

15 januari 2012

Voor het Nationaal Historisch Museum (NHM) is nu eindelijk officieel het doek gevallen. De twee voormalige directeuren proberen zelfs in hun laatste ademtocht het argeloze publiek nog een loer te draaien. Bij wijze van slotact hebben zij de doorgaans scherpe observator Bas Heijne gevraagd een essay te schrijven over de teloorgang.

De NRC van 3 januari vond het nodig om zijn betoog volledig af te drukken. Ik heb zelden zo’n opgeblazen onzinverhaal gelezen. Heijne maakt van het discours rond het NHM een gigantisch nationaal drama, met als onderwerp: een heftige ideologische strijd tussen verschillende geschiedenis-opvattingen. Hij concludeert: ‘Terugkijkend op het NHM zien we ons huidige onvermogen – om met de crisis om te gaan – in zijn volle glorie’.

Pure lariekoek. Paul Scholten, oud-burgemeester van Arnhem, reageerde scherp met een ingezonden stuk in de krant van 5 januari. Hij stelt dat het museum faalde omdat de directie zich niet aan de opdracht hield. Directeur Erik Schilp verkoos zijn eigen funest gebleken postmoderne hutspot-spoor. Zo is het maar net.

Er was een vrij helder concept voor het museum, met de canon als inhoudelijke basis en een fraai schetsontwerp voor een gebouw. Het is echt niet ingewikkeld om op die basis en met een gematigd budget een mooi museum in te richten. En gewoon, in een chronologische volgorde die iedereen begrijpt. Kijk naar talloze binnenlandse en buitenlandse historisch musea.

op de foto: de beide voormalige directeuren van NHM, met links de huidige burgemeester Pauline Krikke, in 2008  

Wie heeft die directeuren in 2008 eigenlijk aangesteld? Een relevante vraag, want met die benoeming begon de ellende. Dat was de toenmalige minister van Cultuur, Ronald Plasterk. Dank daarvoor.
Intussen is door het geklooi van de directeuren wel 15 miljoen euro belastinggeld in de Noordzee gedonderd. Alleen dat al rechtvaardigt een gedegen essay over deze affaire. Ik zou zeggen: Paul Scholten zet ‘m op!
(gepubliceerd in VNG-Magazine digitaal, jan. 2012)