"40 jaar ervaring bij overheid, bedrijfsleven en universiteit. Die wil ik overbrengen op nieuwe generaties. En daarbij hoort een stevig debat. Tegenspraak brengt ons verder."

Nationaliseer Tata Steel

De Volkskrant, 26 mei 2020

Durf meer in het stikstof- en bouw-dossier

Gebiedsontwikkeling.nu, 20 april 2020

Leiderschap in gebiedsontwikkeling

Balance Magazine, 4 januari 2020

Drie misvattingen over woonwensen

Gebiedsontwikkeling.nu, 21 februari 2020

"40 jaar ervaring bij overheid, bedrijfsleven en universiteit. Die wil ik overbrengen op nieuwe generaties. En daarbij hoort een stevig debat. Tegenspraak brengt ons verder."

Nationaliseer Tata Steel

De Volkskrant, 26 mei 2020

Durf meer in het stikstof- en bouw-dossier

Gebiedsontwikkeling.nu, 20 april 2020

Leiderschap in gebiedsontwikkeling

Balance Magazine, 4 januari 2020

Drie misvattingen over woonwensen

Gebiedsontwikkeling.nu, 21 februari 2020

"40 jaar ervaring bij overheid, bedrijfsleven en universiteit. Die wil ik overbrengen op nieuwe generaties. En daarbij hoort een stevig debat. Tegenspraak brengt ons verder."

Nationaliseer Tata Steel

De Volkskrant, 26 mei 2020

Durf meer in het stikstof- en bouw-dossier

Gebiedsontwikkeling.nu, 20 april 2020

Leiderschap in gebiedsontwikkeling

Balance Magazine, 4 januari 2020

Drie misvattingen over woonwensen

Gebiedsontwikkeling.nu, 21 februari 2020

Assen laat zien hoe het ook kan

Assen heeft een ambitieus gemeentebestuur. Dat is af te lezen aan de projecten die men onlangs realiseerde en de plannen die nog op stapel staan. Daarbij valt op dat het college van b en w de zaken financieel strak aanstuurt en over de risico’s intensief met de gemeenteraad communiceert. Dat bleek het in stedenbouw en architectuur geinteresseerde genootschap De stad is een gedicht. Dit gezelschap bracht 10 en 11 maart 2012 op uitnodiging van burgemeester Sicko Heldoorn en zijn partner Anja Hiemstra (zelf leden van het genootschap) een bezoek aan de Drentse hoofdstad.

Lees meer

Carnaval geïnfiltreerd door Chinese studenten

Schaatsen, skiën en carnaval, dat zijn activiteiten met een hoog autochtoon gehalte. Allochtone deelnemers vormen een uitzondering. Des opmerkelijker dat in Maastricht de afgelopen carnavalsdagen ineens overal Chinezen opdoken. Op straat, nauwelijks in de kroegen.

Lees meer

Neem Noordrijn-Westfalen op in de Benelux

De euro-crisis legt nog eens de nauwe economische en financiële banden tussen Nederland en Duitsland bloot. De afhankelijk van de Nederlandse economie van de  Duitse Wirtschaft is groot en zal dat ook blijven. Ons exportvolume naar China bedraagt minder van 10% van dat naar de oosterburen. In de afgelopen decennia is de emotionele aversie van een deel van Nederlandse bevolking jegens Duitland verdampt.

Lees meer

Klooiwerk van €15 miljoen

Voor het Nationaal Historisch Museum (NHM) is nu eindelijk officieel het doek gevallen. De twee voormalige directeuren proberen zelfs in hun laatste ademtocht het argeloze publiek nog een loer te draaien. Bij wijze van slotact hebben zij de doorgaans scherpe observator Bas Heijne gevraagd een essay te schrijven over de teloorgang.  

Lees meer

Berlijn met andere ogen, de video

In de zomer van 2008 heb ik de dvd Berlijn met andere ogen geproduceerd. Samen met de Berlijnkenners Marjolijn Uitzinger en Jan Boeles laat ik plekken zien die vertellen over de verschillende episodes van de Duitse geschiedenis. Daarbij treden wij buiten de platgetreden toeristische paden. Velen hebben deze film al benut bij de voorbereiding van hun bezoek aan de Duitse hoofdstad.

Lees meer

Pruimenfeest in Midden-Frankrijk

In de zomer van 2008 heb ik de dvd Berlijn met andere ogen geproduceerd. Samen met de Berlijnkenners Marjolijn Uitzinger en Jan Boeles laat ik plekken zien die vertellen over de verschillende episodes van de Duitse geschiedenis. Daarbij treden wij buiten de platgetreden toeristische paden. Velen hebben deze film al benut bij de voorbereiding van hun bezoek aan de Duitse hoofdstad.

Lees meer

Nederlandse muzikale helden

Van de generatie muzikanten en zangers die vanaf pakweg 1940 tot 1965 furore maakte zijn er nog slechts twee in ons midden. Zij genoten in die tijd immense populariteit. Hun grote muzikaliteit staat in schril contrast met de gemiddelde popmuzikant van nu. De media hebben voor deze mensen nauwelijks aandacht; voor historisch besef moet je daar ook niet wezen.

Lees meer

Vijftig jaar geleden: bouw van de Muur

Berlijn herdacht op 13 augustus 2011 dat vijftig jaar eerder het DDR-regime begon met de bouw van de Muur. De NOS berichtte er uitvoerig over. Plaats van handeling was de Bernauerstrasse, de straat waar de huizen in Oost-Berlijn stonden en de stoep in het Westen. Wie kent niet de dramatisch scènes waarin mensen uit ramen springen, een van de laatste mogelijkheden in die augustusweken om nog naar het westen te ontkomen.

Lees meer

Gemeenten aan de grond

Een groot aantal  Nederlandse gemeenten koopt zelf grond (en gebouwen), maakt daar plannen voor, maakt de grond bouwrijp, legt voorzieningen aan en verkoopt vervolgens kavels aan marktpartijen die er kantoren, winkels, kantoren en bedrijfsbebouwing op realiseren. Deze gemeenten treden met het actief bedrijven van grondexploitatie feitelijk op als ondernemer en lopen dus risico s.

Lees meer

Handreiking Gebiedsontwikkeling gelanceerd

Minister Melanie Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu nam uit mijn handen op 17  februari 2011 het eerst exemplaar in ontvangt van de Handreiking Gebiedsontwikkeling in een andere realiteit. Wat nu te doen?

Lees meer