"40 jaar ervaring bij overheid, bedrijfsleven en universiteit. Die wil ik overbrengen op nieuwe generaties. En daarbij hoort een stevig debat. Tegenspraak brengt ons verder."

Nationaliseer Tata Steel

De Volkskrant, 26 mei 2020

Durf meer in het stikstof- en bouw-dossier

Gebiedsontwikkeling.nu, 20 april 2020

Leiderschap in gebiedsontwikkeling

Balance Magazine, 4 januari 2020

Drie misvattingen over woonwensen

Gebiedsontwikkeling.nu, 21 februari 2020

"40 jaar ervaring bij overheid, bedrijfsleven en universiteit. Die wil ik overbrengen op nieuwe generaties. En daarbij hoort een stevig debat. Tegenspraak brengt ons verder."

Nationaliseer Tata Steel

De Volkskrant, 26 mei 2020

Durf meer in het stikstof- en bouw-dossier

Gebiedsontwikkeling.nu, 20 april 2020

Leiderschap in gebiedsontwikkeling

Balance Magazine, 4 januari 2020

Drie misvattingen over woonwensen

Gebiedsontwikkeling.nu, 21 februari 2020

"40 jaar ervaring bij overheid, bedrijfsleven en universiteit. Die wil ik overbrengen op nieuwe generaties. En daarbij hoort een stevig debat. Tegenspraak brengt ons verder."

Nationaliseer Tata Steel

De Volkskrant, 26 mei 2020

Durf meer in het stikstof- en bouw-dossier

Gebiedsontwikkeling.nu, 20 april 2020

Leiderschap in gebiedsontwikkeling

Balance Magazine, 4 januari 2020

Drie misvattingen over woonwensen

Gebiedsontwikkeling.nu, 21 februari 2020

Assen laat zien hoe het ook kan

17 maart 2012

Assen heeft een ambitieus gemeentebestuur. Dat is af te lezen aan de projecten die men onlangs realiseerde en de plannen die nog op stapel staan. Daarbij valt op dat het college van b en w de zaken financieel strak aanstuurt en over de risico’s intensief met de gemeenteraad communiceert. Dat bleek het in stedenbouw en architectuur geinteresseerde genootschap De stad is een gedicht. Dit gezelschap bracht 10 en 11 maart 2012 op uitnodiging van burgemeester Sicko Heldoorn en zijn partner Anja Hiemstra (zelf leden van het genootschap) een bezoek aan de Drentse hoofdstad.

Ik belicht drie projecten. Onlangs opende het vernieuwde Drents Museum zijn deuren. De grotendeels onder het maaiveld gelegen enorme ruimten die architect Erick van Egeraat creëerde zijn indrukwekkend evenals het harmonie van monumentale oud- en nieuwbouw. Een mooie en functionele culturele voorziening voor een breed publiek die binnen het financiële kader van € 15 miljoen is gerealiseerd. Het kan nog, met een ondernemende en volhardende museumdirecteur die met twee benen op de grond blijft staan. Het politiek bestuur ondersteunt, opereert doortastend en zorgt voor draagvlak. Dat is andere koek dan het klooiwerk van €15 miljoen bij het Nationaal Historisch Museum (meer daarover in een eerder nieuwsbericht op deze site).

Dan verplaatsen wij ons naar het nieuwe culturele complex De Nieuwe Kolk. Een kolossaal complex met dito ondergrondse parkeergarage. Kosten € 100 miljoen. Het staat op naam van  Architectenbureau De Zwarte Hond en ook hier is een gebouw  neergezet waar duidelijk uit blijkt  dat Assen op cultureel gebied grote aspiraties heeft. Opvallend puntje in het ontwerp vonden wij de verticale geleding en ritmiek van de buitengevel die ons aan het idioom van Albert Speer deed denken.

Een theater met een grote zaal met 850 stoelen, een kleine zaal met 240 stoelen, 5 filmzalen, een bibliotheek en  een kunstuitleen. Toe maar. Op onze vraag of  deze accommodatie – bij het halen van de beoogde bezoekersaantallen – de voorzieningen in de omliggende plaatse dreigt te kannibaliseren draaide cultuurwethouder  Maurice Hoogeveen er niet omheen.

Wij sluiten af met een bezoek aan de maquette van de FlorijnAs. De aansturende wethouders Henk Matthijsse en Jaap Kuin willen met dit programma de infrastructuur toekomstklaar maken, het openbaar vervoer uitbreiden, delen van de stad logischer op elkaar aansluiten, meer woningen in de bestaande stad bouwen, de komst van kennisintensieve bedrijven bevorderen, het water in het stadsbeeld terughalen en landschap en natuur versterken. Infrastructuur is mede als ruggengraat gekozen omdat op die titel het gemeentebestuur € 200 miljoen (!) uit de compensatiegelden voor het schappen van de Zuiderzeespoorlijn kon binnenroeien. Slim gedaan. De kracht zit ‘m per saldo vooral in de samenhang die men in de  toekomstvisie op de stad heeft weten te realiseren.

Dynamiek, degelijkheid, ambitieus en ontspannen door het leven gaan, dat zijn de vier kernmerken van het Assense gemeentebestuur. Ietsje dimmen met de ambities zou ze perfect in balans brengen.

Foto’s: Harry Cock