"40 jaar ervaring bij overheid, bedrijfsleven en universiteit. Die wil ik overbrengen op nieuwe generaties. En daarbij zo nu dan lekker polemiseren met de stadskabouters."

Grondbeleid - een onderhoudsbeurt volstaat

Essaybundel van de Raad voor de financiële verhoudingen, Oktober 2017

"40 jaar ervaring bij overheid, bedrijfsleven en universiteit. Die wil ik overbrengen op nieuwe generaties. En daarbij zo nu dan lekker polemiseren met de stadskabouters."

"40 jaar ervaring bij overheid, bedrijfsleven en universiteit. Die wil ik overbrengen op nieuwe generaties. En daarbij zo nu dan lekker polemiseren met de stadskabouters."

Water en gebiedsontwikkeling

13 juni 2010

”Hoe integraal kan ons waterveiligheidsbeleid écht zijn?” Bij het verschijnen van het rapport van de commissie-Veerman in 2008 voelde Friso de Zeeuw, directeur Nieuwe Markten van Bouwfonds Ontwikkeling, meteen nattigheid. In een column sprak hij de vrees uit dat het Deltaprogramma toch een sectorale koers zal kiezen. Iedereen zegt dat de plannen voor waterveiligheid onderdeel moeten vormen van integrale gebiedsontwikkeling, schreef hij, maar de ervaring leert dat een sectorale, verkokerde structuur zijn eigen werkelijkheid creëert.
Lees het hele artikel in NAW (juni 2010) , het magazine voor gebiedsontwikkeling van Bouwfonds Ontwikkeling. Met onder meer Wim Kuijken, Deltacommssaris.

 

Wim Kuijken: ”Tussen 2011 en 2015 verwacht ik spannende beslissingen, bij voorbeeld over de bescherming van de Rijnmond. Over buitendijks bouwen”  

 

 

——————————————————————————————–