"40 jaar ervaring bij overheid, bedrijfsleven en universiteit. Die wil ik overbrengen op nieuwe generaties. En daarbij zo nu dan lekker polemiseren met de stadskabouters."

Grondbeleid - een onderhoudsbeurt volstaat

Essaybundel van de Raad voor de financiële verhoudingen, Oktober 2017

"40 jaar ervaring bij overheid, bedrijfsleven en universiteit. Die wil ik overbrengen op nieuwe generaties. En daarbij zo nu dan lekker polemiseren met de stadskabouters."

"40 jaar ervaring bij overheid, bedrijfsleven en universiteit. Die wil ik overbrengen op nieuwe generaties. En daarbij zo nu dan lekker polemiseren met de stadskabouters."

Crisis en Gebiedsontwikkeling

19 april 2009

In een korte videofilm, gemaakt in maart 2009 door het adviesbureau Eiffel ter gelegenheid van het verschijnen van hun nieuwe publicatie over gebiedsontwikkeling, ga ik in op enkele actuele thema s rond gebiedsontwikkeling, waaronder de gevolgen van de financiele en economische crisis. Dit komt uitgebreider aan de orde in een boek dat Eiffel  heeft gepubliceerd. Dit boek is door te bladeren en te downloaden door op het plaatje te klikken.
Gebiedsontwikkeling Krachten gebundeld