"40 jaar ervaring bij overheid, bedrijfsleven en universiteit. Die wil ik overbrengen op nieuwe generaties. En daarbij zo nu dan lekker polemiseren met de stadskabouters."

Grondbeleid - een onderhoudsbeurt volstaat

Essaybundel van de Raad voor de financiële verhoudingen, Oktober 2017

"40 jaar ervaring bij overheid, bedrijfsleven en universiteit. Die wil ik overbrengen op nieuwe generaties. En daarbij zo nu dan lekker polemiseren met de stadskabouters."

"40 jaar ervaring bij overheid, bedrijfsleven en universiteit. Die wil ik overbrengen op nieuwe generaties. En daarbij zo nu dan lekker polemiseren met de stadskabouters."

Uittreerede TU Delft

3 januari 2018

Op 15 december 2017 nam ik als hoogleraar afscheid met – wat in het universitair jargon heet – de uittreerede. De titel luidt ‘Zo werkt gebiedsontwikkeling, zonder voodoo’ en hier integraal te bekijken. Het is een lang verhaal van dik drie kwartier, maar naast enkele serieuze analyses en boodschappen valt er genoeg te lachen. De bijhorende plaatjes zijn mooi; dan hoef je in ieder geval niet naar mijn kop te kijken! Ik leg een paar onvermoede verbanden tussen hipsters, lokale bierbrouwerijen, het Nederlandstalige levenslied en, uiteraard, gebiedsontwikkeling. Enfin, kijk zelf maar.

Daarna volgen enkele speeches met waarderende, humoristische en kritische woorden. Met 450 gasten was dit een onvergetelijke happening. Nou ja, een afscheid was ook het dit keer weer niet helemaal: het heeft iets van een schijnbeweging, want ik blijf als emeritus hoogleraar verbonden aan de praktijkleersstoel Gebiedsontwikkeling.

Van 2006 tot 11 oktober 2017 was ik parttime praktijkhoogleraar Gebiedsontwikkeling aan de TU Delft (faculteit Bouwkunde). Met mijn rechterhand, ir. Agnes Franzen en een klein enthousiast team, hebben wij de praktijkleerstoel in 12 jaar op- en uitgebouwd. De Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling (SKG), met meer dan 30 publieke en private deelnemers, ondersteunt de praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling financieel en inhoudelijk.