"40 jaar ervaring bij overheid, bedrijfsleven en universiteit. Die wil ik overbrengen op nieuwe generaties. En daarbij zo nu dan lekker polemiseren met de stadskabouters."

Grondbeleid - een onderhoudsbeurt volstaat

Essaybundel van de Raad voor de financiële verhoudingen, Oktober 2017

"40 jaar ervaring bij overheid, bedrijfsleven en universiteit. Die wil ik overbrengen op nieuwe generaties. En daarbij zo nu dan lekker polemiseren met de stadskabouters."

"40 jaar ervaring bij overheid, bedrijfsleven en universiteit. Die wil ik overbrengen op nieuwe generaties. En daarbij zo nu dan lekker polemiseren met de stadskabouters."

Patronen doorbreken met de Omgevingswet

sep 22, 2017

De komst van de Omgevingswet leidt tot veel veranderingen in de gemeentehuizen. Het vraagt om een andere manier van werken en een andere bestuurlijke en ambtelijke mentaliteit. Maar wat voor mentaliteit is er nodig? Hoe kun je als politiek bestuurder en ambtenaar of organisatie zorgen dat de Omgevingswet succesvol wordt geïmplementeerd? Welke keuzes kan men daarbij maken? Gaan we – bij voorbeeld – naar het profiel van de ‘universele’ ambtenaar of blijft inhoudelijke kennis essentieel? Gaan we met ‘ontslakken’ eindelijk de overtrokken bureaucratie te lijf? Worden burgers en bedrijven er echt beter van?

Deze vragen komen aan bod in deze film, aan de hand van concrete voorbeelden. En het belangrijkste: hoe kan je nu al veranderen zolang de Omgevingswet nog niet in werking is. Friso de Zeeuw en Thijs Homan zetten uiteen welke veranderingen er binnen de organisatie nodig zijn en wat de dilemma’s zijn. Ze doen dat tegen het decor van het stadshart van Zaandam. Hier een fragment. En hier de hele film (12 minuten).