"40 jaar ervaring bij overheid, bedrijfsleven en universiteit. Die wil ik overbrengen op nieuwe generaties. En daarbij zo nu dan lekker polemiseren met de stadskabouters."

Grondbeleid - een onderhoudsbeurt volstaat

Essaybundel van de Raad voor de financiële verhoudingen, Oktober 2017

"40 jaar ervaring bij overheid, bedrijfsleven en universiteit. Die wil ik overbrengen op nieuwe generaties. En daarbij zo nu dan lekker polemiseren met de stadskabouters."

"40 jaar ervaring bij overheid, bedrijfsleven en universiteit. Die wil ik overbrengen op nieuwe generaties. En daarbij zo nu dan lekker polemiseren met de stadskabouters."

Over krimp en rollator-economie

20 juni 2009

In het radioprogramma Tros Nieuwsshow was ik op zaterdagochtend 20 juni 2009 te gast om te praten over de demografische krimp die nu al grote gevolgen heeft voor gebieden als Zuid-Limburg, Noordoost Groningen en Zeeuws-Vlaanderen. In het gesprek met Mieke van der Weij en Peter de Bie heb ik toegelicht dat je de bevolkingsontwikkeling in relatie moet zien met de ruimtelijk-economische ontwikkeling. Ons land kent groeiregio s (de A2-zone is de beangrijkste: Amsterdam, Utrecht, Den Bosch, Eindhoven), stabiliserende regio s (bij voorbeeld Arnhem-Nijmegen) en krimpgebieden, zoals het grootste deel van de drie Noordelijke provincies. Het is onontkoombaar dat bij voorbeeld de woningbouwplanning en ook de verdeelsysthematiek van het Gemeentefonds (nu op groei gebaseerd) worden aangepast aan deze nieuwe realiteit. Met de interviewers maakten wij er toch een luchtig gesprek van. Vooral de kreten rollator-economie en drentenieren leiden tot grote vrolijkheid. Voor wie het gesprek van ca. tien minuten wil horen: klik hier.