"40 jaar ervaring bij overheid, bedrijfsleven en universiteit. Die wil ik overbrengen op nieuwe generaties. En daarbij zo nu dan lekker polemiseren met de stadskabouters."

Grondbeleid - een onderhoudsbeurt volstaat

Essaybundel van de Raad voor de financiële verhoudingen, Oktober 2017

"40 jaar ervaring bij overheid, bedrijfsleven en universiteit. Die wil ik overbrengen op nieuwe generaties. En daarbij zo nu dan lekker polemiseren met de stadskabouters."

"40 jaar ervaring bij overheid, bedrijfsleven en universiteit. Die wil ik overbrengen op nieuwe generaties. En daarbij zo nu dan lekker polemiseren met de stadskabouters."

Nieuw boek: Zo werkt gebiedsontwikkeling

Gebiedsontwikkeling.nu meldt eind december 2017 het volgende.

Zo werkt gebiedsontwikkeling is het nieuwe standaardwerk over het vakgebied. In het rijk geïllustreerde boek, dat 270 pagina’s telt, komen alle aspecten van het vakgebied aan de orde, en dat zijn er heel wat.Zo werkt gebiedsontwikkelingHet boek ‘Zo werkt gebiedsontwikkeling’ is voor €33,95 (excl. verzendkosten) te bestellen bij de VSSD in Delft. Klik hier om het boek te bestellen in de webshop van de VSSD.

Voor een nadere kennismaking met het boek kan je hier bladeren in het boek.

De lezer krijgt inzicht in de complexe materie, zonder uitgebreide theoretische   verhandelingen. In begrijpelijke, nuchtere taal worden systeem, proces, inhoudelijke aspecten en persoonlijke competenties besproken. Dit alles geïllustreerd met verhelderende schema’s en talloze praktijkvoorbeelden. Het maakt dit boek tot een uniek standaardwerk voor studie en praktijk. Het boek is een absolute must voor wie studeert of al een tijdje in het vakgebied actief is. Ook aan burgers, bedrijven en maatschappelijke groeperingen die in hun eigen omgeving met gebiedsontwikkeling te maken hebben, wijst dit boek de weg.

Auteur is Friso de Zeeuw. Hij kan bogen op veertig jaar professionele ervaring bij de overheid, in de politiek, als adviseur en in het bedrijfsleven. Tot eind 2017 was hij de eerste praktijkhoogleraar Gebiedsontwikkeling aan de TU Delft. In die hoedanigheid schreef hij dit werk.

De praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling TU Delft en Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling (SKG) zijn de uitgevers.

Thérèse Mol, gebiedsregisseur van de Piushaven in Tilburg, heeft het eerste exemplaar van het boek ontvangen. Friso de Zeeuw prees Thérèse Mol bij de overhandiging voor haar grote inzet bij de herontwikkeling van de voormalige industriële Piushaven tot een levendig centrumstedelijk woonmilieu. “Al twaalf jaar werkt zij met hart en ziel aan de Piushaven. Als het nodig is gaat zij ook een conflict niet uit de weg. Gebiedsregie vereist, zo benadrukt De Zeeuw, ambitie, verbindingskracht, maar vooral de kunst van ploeteren en volhouden.