"40 jaar ervaring bij overheid, bedrijfsleven en universiteit. Die wil ik overbrengen op nieuwe generaties. En daarbij zo nu dan lekker polemiseren met de stadskabouters."

Grondbeleid - een onderhoudsbeurt volstaat

Essaybundel van de Raad voor de financiële verhoudingen, Oktober 2017

"40 jaar ervaring bij overheid, bedrijfsleven en universiteit. Die wil ik overbrengen op nieuwe generaties. En daarbij zo nu dan lekker polemiseren met de stadskabouters."

"40 jaar ervaring bij overheid, bedrijfsleven en universiteit. Die wil ik overbrengen op nieuwe generaties. En daarbij zo nu dan lekker polemiseren met de stadskabouters."

Inspiratie voor vernieuwing omgevingsrecht

5 mei 2010

De regionale milieudienst van en voor de 16 gemeenten in Rijmond, de DCMR, betrok op 27 april een nieuw kantoor in Schiedam. Ter gelegenheid daarvan organiseerde men een feestelijk symposium onder de titel Inspiratie. Oud-premier Ruud Lubbers en SP-veteraan Remie Poppe behoorden tot de inleiders. Mij was gevraagd in te gaan op het vervolg het essay Doorbreek de impasse tussen milieu en gebiedsontwikkeling dat in 2009 verscheen. Een kort verslag van het symposium is hier te vinden, evenals mijn presentatie en een videoregistratie van het congres.
De DCMR heeft zich ook zelf, bij monde van haar directeur Jan van den Heuvel, gemengd in de discussie. Het is opmerkelijk dat nu  ook een gerenommeerde milieudienst zich kritisch uit over het vastgelopen omgevingsrecht. Kernpunt is de wens van de milieudienst naar meer speelruimte, eenvoud en flexibiliteit bij het bepalen van de (regionale) milieuruimte.

hqdefault

Friso de Zeeuw bij de DCMR. Let op de karakteristieke armgebaren.