"40 jaar ervaring bij overheid, bedrijfsleven en universiteit. Die wil ik overbrengen op nieuwe generaties. En daarbij hoort een stevig debat. Tegenspraak brengt ons verder."

Nationaliseer Tata Steel

De Volkskrant, 26 mei 2020

Durf meer in het stikstof- en bouw-dossier

Gebiedsontwikkeling.nu, 20 april 2020

Leiderschap in gebiedsontwikkeling

Balance Magazine, 4 januari 2020

Drie misvattingen over woonwensen

Gebiedsontwikkeling.nu, 21 februari 2020

"40 jaar ervaring bij overheid, bedrijfsleven en universiteit. Die wil ik overbrengen op nieuwe generaties. En daarbij hoort een stevig debat. Tegenspraak brengt ons verder."

Nationaliseer Tata Steel

De Volkskrant, 26 mei 2020

Durf meer in het stikstof- en bouw-dossier

Gebiedsontwikkeling.nu, 20 april 2020

Leiderschap in gebiedsontwikkeling

Balance Magazine, 4 januari 2020

Drie misvattingen over woonwensen

Gebiedsontwikkeling.nu, 21 februari 2020

"40 jaar ervaring bij overheid, bedrijfsleven en universiteit. Die wil ik overbrengen op nieuwe generaties. En daarbij hoort een stevig debat. Tegenspraak brengt ons verder."

Nationaliseer Tata Steel

De Volkskrant, 26 mei 2020

Durf meer in het stikstof- en bouw-dossier

Gebiedsontwikkeling.nu, 20 april 2020

Leiderschap in gebiedsontwikkeling

Balance Magazine, 4 januari 2020

Drie misvattingen over woonwensen

Gebiedsontwikkeling.nu, 21 februari 2020

Doorbreek de impasse tussen milieu en gebiedsontwikkeling

21 februari 2009

Op 20 februari 2009 bracht de Praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling TU Delft het rapport Doorbreek de impasse tussen milieu en gebiedsontwikkeling uit. Deze publicatie krijgt veel aandacht in de media. Nova besteedde er op 8 maart aandacht aan; klik hier voor de discussie van 10 minuten. Ook artikelen uit Trouw en Het Financiele Dagblad zijn te raadplegen.
Gebiedsontwikkelingen en ruimtelijke investeringen, zoals stedelijke vernieuwingsplannen, woningbouw, infrastructuur en natuurontwikkeling lijden nu vaak onder uiterst gecompliceerde, langdurige besluitvormingsprocessen en vreugdeloos juridisch figuurzagen. De omgang met milieu-voorschriften levert steeds grotere problemen op in termen van tijd, geld en kwaliteit. Deze publicatie laat zien hoe we energie en geld zinvoller kunnen inzetten voor de ontwikkeling en realisering van plannen met een hoge ruimtelijke èn milieukwalteit. Daarmee valt aanzienlijke tijdswinst te boeken, wat in deze crisistijd essentieel is om de investeringsstromen op gang te houden.
Kernpunten van de voorstellen zijn: terugleggen van de afweging van belangen in de locale en provinciale politiek-bestuurlijke arena, een radicale modernisering van de Interimwet Stad en Milieu, een offensief richting Brussel om  de Europese milieuregelgeving werkbaar te maken en versterking van locale projectorganisaties en ambtelijke kwaliteit.
Wat het advies van de Commissie Elverding is voor de versnelling van de besluitvorming over infrastructuur, betekent Doorbreek de impasse voor gebiedsontwikkeling.
Op 26 maart zal het rapport worden aangeboden aan de Minister van VROM, mevr. dr. Jacqueline Cramer.
Het rapport heb ik geschreven met actieve steun van het uit 12 gerenommeerde deskundigen bestaande Informele Platform Milieu en Gebiedsontwikkeling en het adviesbureau H2Ruimte.
De publicatie is (gratis) op te vragen bij mijn secretaresse, mevr. Natasja Glavivans n.glavimans@bouwfonds.nl . Het is als pdf hier te downloaden.