"40 jaar ervaring bij overheid, bedrijfsleven en universiteit. Die wil ik overbrengen op nieuwe generaties. En daarbij zo nu dan lekker polemiseren met de stadskabouters."

Grondbeleid - een onderhoudsbeurt volstaat

Essaybundel van de Raad voor de financiële verhoudingen, Oktober 2017

"40 jaar ervaring bij overheid, bedrijfsleven en universiteit. Die wil ik overbrengen op nieuwe generaties. En daarbij zo nu dan lekker polemiseren met de stadskabouters."

"40 jaar ervaring bij overheid, bedrijfsleven en universiteit. Die wil ik overbrengen op nieuwe generaties. En daarbij zo nu dan lekker polemiseren met de stadskabouters."

De Kaasmarkt openen in Alkmaar

16 augustus 2018

De Kaasmarkt openen in Alkmaar. Die eer viel mij ten deel op 14 augustus 2018. Op uitnodiging van het gemeentebestuur, in het bijzonder van wethouder Paul Verbruggen, mocht ik voor een publiek van zo’n 2000 mensen de openingsbel oerend hard luiden. Daarna ging de kaasmarkt van start, vol kleurrijke rituelen. De ‘Kaasvader’ en de keurmeester gaven ons deskundige toelichting.

De kaasmarkt spreekt aan omdat die stad, ommeland en economie aan elkaar koppelt. Bovendien gaan traditie en toeristische promotie hier hand in hand, op een niet-kitscherige manier.

Ik steun Alkmaar en ook een groot deel van Noord-Holland-Noord van harte om hun inzet op meer – grotendeels binnenstedelijke – woningbouw en economische ontwikkeling. Dat het provinciaal bestuur dit niet omarmt, valt niet te begrijpen. Lees deze artikelen: ‘Ruim baan voor woningbouw in Alkmaar, IJmond en Hoorn‘ en ‘Gedeputeerde Geldhof bevordert tweedeling’.

De stedelijke ontwikkeling moet naar mijn stellige overtuiging hand in hand gaan met versterking van de ‘groene’ en ‘blauwe’ kwaliteiten van het gebied tussen Amsterdam en Alkmaar. Dat gebied heet Laag Holland, met prachtige polders en veenweidegebieden, en met karakteristieke stadjes en dorpen. Deze zone heeft echter een krachtige impuls nodig; voor de bedreigde veenweidegebieden is die het meest dringend. Daarom ben ik ambassadeur van Amsterdam Wetlands, een hands-on-plan van de groene organisaties.