Bestuursfuncties en commissariaten

Bestuursfuncties en commissariaten

Movares is het voormalige Holland Rail Consult, een ingenieurs- en adviesbureau voor mobiliteitsvraagstukken. In de afgelopen jaren heeft deze voormalige NS-dochter zich ontwikkeld van een specialist in spoorinfra-opdrachten tot een breed georiënteerd adviseur die steeds minder afhankelijk is van grote opdrachten van Prorail. Movares heeft innovatieve oplossingen hoog in het vaandel staan en lanceert regelmatig initiatiefvoorstellen. Vanaf   2006 tot oktober 2018 was ik lid, later voorzitter van de driekoppige Raad van Commissarissen.

Sinds 2002 ben ik enig commissaris bij het Rotterdamse architectenbureau Spring. Dit vooruitstrevende bureau met 2o medewerkers combineert vakmatige inspiratie met grote procesvaardigheden. Specialisaties zijn ondermeer brede scholen, zorgcentra, binnenstedelijke wooncomplexen en multifunctionele opgaven.

De Neprom stelt zich ten doel de samenwerking te bevorderen tussen de overheid en projectontwikkelingsmaatschappijen bij de totstandkoming van vastgoedprojecten. Daarnaast streeft de NEPROM ernaar om de gezamenlijke belangen van haar leden te behartigen. De grote professionele projectontwikkelaars zijn bij de Neprom aangesloten. Sinds 2008 ben ik lid van het bestuur van de Neprom; daarvoor was ik al bestuursadviseur. Ik bemoei mij met allerlei dossiers die veelal op het snijvlak liggen met mijn werk voor Bouwfonds en de TU Delft.

Sinds 2003 maak ik deel uit van het bestuur van het Instituut voor Bouwrecht (IBR). Dit instituut doet en publiceert (wetenschappelijk) onderzoek op het brede terrein van het bouwrecht, organiseert opleidingen en cursussen en geeft het Tijdschrift voor Bouwrecht uit. Dit gerenommeerde instituut wordt geleid door mijn collega-hoogleraar Monika Chao Duivis.

Het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) doet en publiceert onderzoek naar economische vraagstukken in en rond de bouw. De “dragende partijen” van het EIB zijn de werkgevers- en werknemersorganisaties in de bouwwereld. Befaamd zijn de economische vooruitzichten voor de verschillende bedrijfssectoren die de bouw kent. De laatste tijd profileert het EIB zich ook als vooraanstaand beleidsonderzoeker. Ik ben lid van de Raad van Toezicht sinds 2004.

De Nederlandse Vereniging van Rentmeesters vertegenwoordigt de brede groep vastgoedadviseurs die vooral (maar niet uitsluitend) veranderingen in het landelijk gebied begeleidt en daarnaast beheertaken uitoefent. Het stereotype beeld van man in jagerspak, laarzen en hoedje moeten we snel vergeten. Ik maak sinds 2006 deel uit van de Raad van Advies die het bestuur inhoudelijk bijstaat.

Connekt is een onafhankelijk netwerk van 125 bedrijven en overheden dat partijen verbindt om te werken aan duurzame verbetering van de mobiliteit in Nederland. Het verbinden van leden en delen van kennis, kunde en initiatieven staan hierbij centraal. Het doel is om in een preconcurrentiële samenwerking markten voor bedrijven te ontwikkelen en beleid voor overheden op effectieve wijze tot uitvoer te brengen.
Ik heb zitting in de Raad van Advies (sinds 2005) die het bestuur adviseert over te volgen strategie.

Delta Management is een opleiding van de Hogeschool Zeeland voor studenten die interesse hebben in gebiedsontwikkeling in deltagebieden, waarbij de focus ligt op het (her)inrichten van deze gebieden. Sinds 2010 ben ik supervisor bij deze opleiding.

Over de bestuursfuncties bij het DDR-Museum en het Meezingkoor Waterland wordt elders op deze website uitvoerig bericht.