"40 jaar ervaring bij overheid, bedrijfsleven en universiteit. Die wil ik overbrengen op nieuwe generaties. En daarbij zo nu dan lekker polemiseren met de stadskabouters."

Grondbeleid - een onderhoudsbeurt volstaat

Essaybundel van de Raad voor de financiële verhoudingen, Oktober 2017

"40 jaar ervaring bij overheid, bedrijfsleven en universiteit. Die wil ik overbrengen op nieuwe generaties. En daarbij zo nu dan lekker polemiseren met de stadskabouters."

"40 jaar ervaring bij overheid, bedrijfsleven en universiteit. Die wil ik overbrengen op nieuwe generaties. En daarbij zo nu dan lekker polemiseren met de stadskabouters."

Armando in Potsdam

2 mei 2010

Armando woont sinds kort weer in Berlijn. Of juister gezegd: bij Berlijn, in Potsdam.
Armando (1929) behoort tot de belangrijkste na-oorlogse Nederlandse kunstenaars. Hij geniet internationale waardeerdering als beeldend kunstenaar, schrijver, film- en documentairemaker en violist.
Op 1 mei werd een kleine expositie geopend in het mooie slot Reinsberg, circa 100 km. boven Berlijn. Mijn echtgenote was bij opening aanwezig.  Ook de burgemeester Albertine van Vliet van de stad waar het Armando-museum is gevestigd, Amersfoort, was present. Het gaat de kunstenaar weer beter zoals op deze foto te zien is,  met links Albertine van Vliet en rechts Thea de Zeeuw.
               IMG_3346