"40 jaar ervaring bij overheid, bedrijfsleven en universiteit. Die wil ik overbrengen op nieuwe generaties. En daarbij hoort een stevig debat. Tegenspraak brengt ons verder."

Nationaliseer Tata Steel

De Volkskrant, 26 mei 2020

Durf meer in het stikstof- en bouw-dossier

Gebiedsontwikkeling.nu, 20 april 2020

Leiderschap in gebiedsontwikkeling

Balance Magazine, 4 januari 2020

Drie misvattingen over woonwensen

Gebiedsontwikkeling.nu, 21 februari 2020

"40 jaar ervaring bij overheid, bedrijfsleven en universiteit. Die wil ik overbrengen op nieuwe generaties. En daarbij hoort een stevig debat. Tegenspraak brengt ons verder."

Nationaliseer Tata Steel

De Volkskrant, 26 mei 2020

Durf meer in het stikstof- en bouw-dossier

Gebiedsontwikkeling.nu, 20 april 2020

Leiderschap in gebiedsontwikkeling

Balance Magazine, 4 januari 2020

Drie misvattingen over woonwensen

Gebiedsontwikkeling.nu, 21 februari 2020

"40 jaar ervaring bij overheid, bedrijfsleven en universiteit. Die wil ik overbrengen op nieuwe generaties. En daarbij hoort een stevig debat. Tegenspraak brengt ons verder."

Nationaliseer Tata Steel

De Volkskrant, 26 mei 2020

Durf meer in het stikstof- en bouw-dossier

Gebiedsontwikkeling.nu, 20 april 2020

Leiderschap in gebiedsontwikkeling

Balance Magazine, 4 januari 2020

Drie misvattingen over woonwensen

Gebiedsontwikkeling.nu, 21 februari 2020

Aansturen op val Rutte II is zwakzinnig

17 januari 2015

Aansturen op val Rutte II is politiek zwakzinnig
Friso de Zeeuw en Jos Feijtel

een verkorte versie van dit artikel verscheen in de Volkskrant van 17 januari 2015, blz. 35

De berichtgeving in de media kan de indruk wekken dat bij de PvdA alleen de partijleiding en de Tweede Kamerfractie nog verder willen met dit kabinet. Het is verbijsterend om te zien hoe spraakmakende types binnen de partij er alles aan lijken te doen om het samenwerkingsklimaat met de VVD te verzieken. Wij doelen nu niet op de immer bij partijvergaderingen aanwezige oudere mannen die in door moeders gebreide truien mopperen dat ’het sociale gezicht van de PvdA ver te zoeken is’. Nee, wij doelen bij voorbeeld op de zelfbenoemde partijprominent Sander Terphuis die een half jaar geleden riep dat er zo nodig ’koppen moesten rollen’ en regionale vergaderingen aankondigde om de revolte tegen de partijleiding kracht bij te zetten.
Nu zijn het verdwaasde partijmastodonten die openlijk of verborgen de deelname van de partij aan de regeringscoalitie torpederen. De nuances rond de vrije artsenkeuze worden onnodig tot principiële en ideologische proporties opgeblazen. De nostalgische omarming van de publieke sector door Adri Duivesteijn en Rick van der Ploeg in de NRC (14/1/15) laat zich bij voorbeeld lezen als een anti-VVD en anti-paars opstel.

Mijn mede-auteur en mede-mastodont Jos Feijtel

Wij zijn ook een beetje mastodont (samen goed voor bijna honderd jaar  partijlidmaatschap) maar vertegenwoordigen een totaal andere stroming in de sociaal-democratie. Die kijkt naar de resultaten van dit kabinet welke in grote lijnen tot tevredenheid stemmen. Dit kabinet weet een brede hervormingsagenda te realiseren, in een goede balans tussen sociaal-democratische en liberale programma-punten. Verschillende uitstekende bewindslieden van PvdA-huize geven daar mee vorm aan.
Het is twintig jaar geleden dat in ons land een kabinet de normale speeltijd van vier jaar volmaakte. Politieke stabiliteit is een zelfstandige waarde, zeker in deze tijd.

Aansturen op de val van Rutte II duidt op politieke zwakzinnigheid.

Friso de Zeeuw en Jos Feijtel zijn beiden lid van de PvdA en hebben uiteenlopende politieke functies vervuld.